Өмнөд монгол ахан дүүсээ өмгөөлж, Бээжин-2022 олимпийг бойкотлоё!

Өмнөд монгол ахан дүүсээ өмгөөлж, Бээжин-2022 олимпийг бойкотлоё!
Өмнөд монгол ахан дүүсээ өмгөөлж, Бээжин-2022 олимпийг бойкотлоё!