2019/12/05

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн (ӨМИХ) төлөөлөгчид Энэтхэгийн Дарамсалаа хотод ажиллалаа. 11-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд Түвдийг дэмжих бүлгүүдийн олон улсын 8-р бага хуралд оролцсоныхоо дараа, Монгол-Түвдийн соёл шашны симпозиумд оролцлоо. Симпозиум 11-р сарын 6-ны өдөр Дарамсалаа хот дахи Түвдийн Ганчен Кишон Дэлгэрэнгүй

2019/11/16

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн (ӨМИХ) төлөөлөгчид Энэтхэг улсын Дарамсалаа хотод ажиллалаа. 11-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд тус хотод “Түвдийг дэмжигч бүлгүүдийн олон улсын 8-р бага хурал” боллоо. Зохион байгуулагч нь Түвдийн гадаад явдал, мэдээллийн яам байв. Анх 1990 онд энэ хурал Дэлгэрэнгүй

2019/10/02

БНХАУ байгуулагдсаны 70 жилийн ойтой холбогдуулж, олон улсад эсэргүүцэл өрнөж, Өмнөд Монголын Их Хуралдайн (ӨМИХ) гишүүд үүнд идэвхтэй оролцлоо. 9-р сарын 28-нд “Чайнациг эсэргүүцье” цуглаан олон улсад боллоо. Chinazi буюу Чайнаци гэдэг нь “Хятад бол бусад үндэстнийг үзэн ядаж устгагч Дэлгэрэнгүй